Tu dodaj swój skrypt z google analytics Znaki bezpieczeństwa BHP, instrukcje ogólne i stanowiskowe BHP
  • KATALOG AKCESORIA DO GAŚNIC

BHP
Znaki bezpieczeństwa BHP, instrukcje ogólne i stanowiskowe BHP

BHP

Znaki bezpieczeństwa BHP, instrukcje BHP

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa BHP wynika z przepisów kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy dbanie o to, by warunki, w jakich jest wykonywana praca, były wolne od zagrożeń i nie narażały pracowników na utratę zdrowia czy życia. Znaki bhp mają za zadanie ostrzegać przed możliwymi ryzykami, zakazywać i nakazywać określone zachowania czy wykonanie pewnych czynności. Instrukcje ogólne BHP mają za zadanie określać obowiązujące na terenie zakładu regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś instrukcje BHP dotyczące pracy na określonych stanowiskach precyzują zakres i sposób wykonywania czynności oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcje BHP obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń powinny opisywać zasady bezpiecznego użytkowania oraz postępowanie w razie możliwych nietypowych sytuacji. Instrukcje oraz znaki bezpieczeństwa BHP dostępne w naszym sklepie zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy i spełniają wymogi PN-93/N-01256/03 oraz PN-EN ISO 7010:2012.

Jest 43 produktów.

Pokazano 1-43 z 43 pozycji
Aktywne filtry