Samoczynne urządzenie gaśnicze SUG-6x ABC

040556
419,00 zł netto
515,37 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki

Opis

Samoczynne urządzenia gaśnicze zalecane są do stosowania szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi np: magazyny materiałów łatwopalnych, rozdzielnie elektryczne itp. SUG są wyposażone w samoczynny zawór ampułkowy, który może być uruchomiony impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu.
Samoczynne Urządzenie Gaśnicze - SUG - z proszkiem ABC* przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku, zalecane  do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a w szczególności tych w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi.

SUG bardzo dobrze gasi ciała stałe, ciecze palne i gazy (np. drewno, tworzywa sztuczne, pył węglowy, farby, oleje, rozdzielnie elektryczne). Istotą SUG-u jest automatyczny zawór ampułkowy, który w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia, pękając uwalnia środek gaśniczy zebrany w stalowym, pomalowanym na czerwono zbiorniku.
 
SUG jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i niezawodnym w działaniu.
 
Konstrukcja stalowego zbiornika z wieszakiem na wyposażeniu ułatwia prawidłowe mocowanie na suficie.
 
*A - ciała stałe, palne, żarzące się
 B - substancje ciekła, palne, tworzące płomienie
 C - gazy palne
 
** standardowa temperatura otwarcia 68 ºC ( temperatury otwarcia 57ºC, 79ºC, 93ºC, 141ºC - dodatkowa opłata 65 zł netto/sztuka
 
Instalacja na wysokości np. 3 m obejmuje obszar działania ( okrąg o średnicy):
 
- dla SUG   6 kg -  ok. 9 m,
 
Najskuteczniejszy rezultat zostanie osiągnięty kiedy Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG umieszczone jest od 1,5 do 3 m od źródła ognia.

SUG – Samoczynne Urządzenie Gaśnicze. Montaż odwrócony pionowy np. pod sufitem, stropem itp. Po uruchomieniu następuje gaszenie pionowo w dół z rozbiciem strumienia stożkowo na boki.  Ładunek 6kg wyrzucany jest natychmiast po uruchomieniu czujnika temperatury +68 ° C (fiolki) w całości do końca bez przerywania. Zaleca się stosowanie w pomieszczeniu zamkniętym, aby uniknąć przewiewu, który, zmniejszy stężenie pyłu w powietrzu i osłabi działanie. Możliwe gaszenie materiałów stałych A, płynnych B i gazowych C. Możliwe gaszenie do 1000V w obecności człowieka lub bez ograniczeń jeśli nie ma ludzi w zamkniętym   pomieszczeniu. Np. w rozdzielni elektrycznej, transformatorze, sterowni wiatraka itp. Może ugasić pożar na powierzchni 7m2, średnica okręgu rzutu około 3metry. Najefektywniejsze gaszenie źródła ognia w odległości 1,5-3m pomiędzy źródłem ognia i punktem montażowym SUG.  (przy wysokości montażu do 2,5-5m). Czas gaszenia: ~9 s.

Opakowanie: karton, wypełnienie uformowany styropian, który zapewnia bezpieczną przesyłkę. W zestawie uchwyt, wieszak sufitowy do solidnego zamocowania urządzenia do sufitu.

Zastosowanie:
Gaśnica automatyczna proszkowa polecana jest do stosowania w miejscach publicznych, domach, garażach, biurach, magazynach. Idealnie nadaje się do kotłowni, komory silnika, składzików, sprzętu, magazynków, kiosków.

Montaż:
Prawidłowe działanie możliwe jest tylko przy zamontowaniu odwróconym zaworem tryskaczowym w dół.
Gaśnicę zaleca się instalować na wysokości 2,5-3,0 m.
Do montażu użyć wieszaka, zaczepu sufitowego, który jest w zestawie. Przed zainstalowaniem w zamkniętej przestrzeni gdzie naturalnie występuje podwyższona temperatura należy zmierzyć maksymalna możliwą temperaturę, np. w komorze silnika pojazdu, w kotłowni, odlewni, itp. Opcjonalnie można zastosować wyższe temperatury uruchomienia. Stosowana jest zarówno jako dodatkowe urządzenie gaśnicze.

Uwaga.
Każde urządzenie proszkowe czy gaśnica po uruchomieniu pozostawia ślad proszku. Dlatego w pomieszczeniu zamkniętym zaleca się czyszczenie i odkurzanie powierzchni. Proszek jak związek soli fosforowej może uszkodzić układy scalone urządzeń elektronicznych w okresie kilku dni.
Naszym obowiązkiem jest przypomnieć, że SUG to dodatkowy produkt przeciwpożarowy do wszystkich rodzajów pożarów, ale nie spełnia warunków technicznych wyznaczonych dla gaśnic zgodnie z normami EN3 (np. brak rurki syfonowej)

Dane techniczne:
Nazwa modelu: RM6000AM
Materiał gaśniczy: ABC proszek
Klasa pożaru A, B i C  elektryczne do 1000V (w obecności człowieka)
Waga środka gaśniczego: 6 kg
Waga brutto: 9,2 kg
Wymiar: 280mmx280mmx220mm
Zakres temperatur: -20ºC do + 50ºC  
Temperatura zadziałania:  + 68 ° C
Powierzchnia pokrycia gaśniczego: 7 m2 z wysokości 3 m
Czas gaszenia: ~9 s.
Maksymalne ciśnienie robocze: 14 MPa
Malowanie proszkowe RAL 3000

Szczegóły produktu
040556
040556
2 Przedmioty
Nowy

Opis

Rodzaj środka gaśniczego
proszkowe
Pojemność w kg lub litry
6
Do gaszenia
A ciał stałych
B cieczy
C gazu, czyste, komp
Sposób działania
Stałe
Zastosowanie
Budynek
Firma
1 inny produkt w tej samej kategorii: