categories

Jak wykonywać serwis gaśnic?

Jak wykonywać serwis gaśnic informacja dla osób zainteresowanych udzielanie zleceń serwisowych i obiorem wykonania serwisu. Przeczytaj najważniejsze informacje. Jakie czynności  należy wykonać podczas przeglądów technicznych, legalizacji, konserwacji, napraw gaśnic

Wymagania dla serwisu gaśnic – skrót.

Przeglądy i konserwacja gaśnic (wykonywane według instrukcji producentów):

 1. oględziny zewnętrzne – uszkodzenia mechaniczne, korozja,
 2. stan plomby i zawleczki, sprawdzenie stopnia zużycia uszczelek, prądownicy, węża,
 3. sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 4. sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego (napędowego),
 5. sprawdzenie lokalizacji i stanu zamontowania gaśnicy,
 6. sprawdzenie terminu ważności proszku gaśniczego,
 7. naklejenie kontrolki z datą następnego badania

Na czym dokładnie polega legalizacja gaśnicy?

Termin „legalizacja” przypisany jest do legalizacji ciśnieniowej zbiornika gaśnicy nadzorowany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT. Jednak potocznie mamy na myśli serwis gaśnicy a konkretnie przegląd techniczny polegający na kwalifikacji czy gaśnica jest sprawna i zgodna z obowiązującą normą EN3.

Jakie czynności serwisu gaśnicy należy wziąć pod uwagę.

 • Okres gwarancyjny.Na etykiecie gaśnicy producent określa okres gwarancji. Obecnie stosuje się datę produkcji jak kwartał i rok. Ważność gwarancji podobnie do ostatniego dnia danego kwartału. Zwykle jest to 12 miesięcy. W przypadku gaśnic samochodowych nawet do 5 lat. Oczywiście gwarancji podlegają tylko wady fabryczne w tym brak ciśnienia w gaśnicy bez uszkodzenia plomby. Dodatkowo producenci podają warunek dokonywania obowiązkowo przeglądu w autoryzowanym serwisie min co 12 miesięcy zgodnie z rozporządzeniem ustawy. Gdzie „autoryzowany serwis” wskazuje producent a ustawa okres 12 mc. Lista autoryzowanych serwisów dostępna w fireshop.pl u doradcy tel. 888444998.
 • Przegląd techniczny gaśnicy.Są to czynności zmierzające do określenia czy gaśnica jest sprawna i czy spełnia warunki normy EN3. Ustalanie polega na oględzinach gaśnicy i wszystkich elementów składowych czy są oryginalne i czy są sprawne technicznie. Osoba dokonująca takiej kontroli powinna mieć odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie. Pozytywna ocena serwisanta powinna być potwierdzona kontrolka określając datę wykonania, datę następnego sprawdzenia, wykonawcę. Wszystkie gaśnice i czynności serwisowe należy podać w protokole wykonania serwisu. Nadanie gaśnicom numerów ewidencyjnych znacznie ułatwia organizację i kontrolę serwisu.
 • Legalizacja gaśnicy Są to czynności zmierzające do zbadania zbiornika ciśnieniowego gaśnicy. Badaniu podlegają wszystkie gaśnice w momencie produkcji u producenta. W trakcie użytkowania legalizacji podlegają zbiorniki gaśnic o pojemności powyżej 6 litrów. Termin określa producent gaśnicy w deklaracji zgodności dołączanej do gaśnicy w chwili zakupu oraz poprzez wytłoczony opis w stopce zbiornika gaśnicy. Gaśnice z roku 2002 do 2010 miały okres legalizacji co 5 lat. Po roku 2010 zmieniało się to wraz z deklaracją producenta. Obecnie okres badania ciśnieniowego – legalizacji wynosi do 20 lat z nielicznymi wyjątkami. Inaczej wygląda sprawa legalizacji gaśnic śniegowych. Producent daje na to 10 lat oraz 5 lat przedłużenie każdej następnej legalizacji. Legalizacja wiąże się z wymianą środka gaśniczego, wymianą uszczelek i próby ciśnieniowej zbiornika. Są to czynności kosztowne, dlatego należy rozważyć opłacalność i zakup nowych gaśnic.
 • Konserwacja gaśnicy Czyli zespół czynności konserwujących gaśnicę. Zabezpieczenie powłoki lakierniczej gaśnicy, Dokręcenie i sprawdzenie elementów gaśnicy. Ocena poprawności lokalizacji gaśnicy i zamocowania.
 • Uwagi: czego nie powinno się robić.Nie należy chować gaśnicy za meblami, kwiatkiem itp. gaśnica musi być w widocznym miejscu.Nie zastawiać gaśnicy. Minimalny dostęp do gaśnicy to min 1 metr. Największa odległość od człowieka do gaśnicy 30m.

  Nie stawiać gaśnicy na podłodze. Grozi potknięciem, ułatwia kradzież, utrudnia sprzątanie podłogi, może spowodować zmianę położenia gaśnicy w inne miejsce.

  Nie zamykać gaśnicy w szafce bez możliwości szybkiego i łatwego dostępu do gaśnicy. Czas dostępu wg dyrektywy Unijnej to 6 sekund.

Usprawnienia. 

 • Gaśnicę należy zamocować do ściany poprzez specjalny wieszak. Firma Fireshop.pl produkuje specjalne wieszaki do gaśnic pasujące do wszystkich gaśnic pow 4kg, które umożliwiają szybkie zdjęcie gaśnicy oraz utrzymują pionowa pozycję gaśnicy. Zwykłe wieszaki haczykowe powodują, że gaśnica wisi na ścianie krzywo.
 • Dla potwierdzenia ustalonego położenia gaśnicy i poprawy estety w obiekcie polecam stojaki do gaśnic zaprojektowane aby gaśnica była ozdobą a nie złem koniecznym.
 • Szafki ochronne z szybkim dostępem do gaśnicy można stosować zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Intuicyjne otwarcie i zabezpieczenie przed warunki atmosferycznymi.
 • Oznakowanie znakiem gaśnica zgodnie z nowa normą ISO7010. Do znaku polecam system LEVI który ułatwi montaż i sprawi że znak będzie lewitował na ścianie.
 • Do montażu gaśnicy w pojazdach osobowych, ciężarowych, traktorach kombajnach maszynach służą specjalne uchwyty do gaśnic firmy Fireshop.pl
 • Pokrowce do gaśnic i agregatów gaśniczych to najtańsze rozwiązanie do ochrony sprzętu gaśniczego. Fireshop.pl produkuje pokrowce do gaśnic do wszystkich modeli gaśnic.
Jak wykonywać serwis gaśnic?

Leave a Reply