• Nowe gaśnice

Hydranty DN33
Hydranty DN33

Hydranty DN33

Hydranty DN33 stosowane głównie w parkingach podziemnych. Wymagają okresowej kontroli, w tym badania technicznego i próby wodnej co 12 miesięcy. Podczas oceny hydrantu zewnętrznego pojawiają się potrzeby naprawy lub wymiany części. Dlatego przygotowaliśmy ofertę części zamiennych, narzędzi, etykiet, kontrolek, instrukcji w celu uzupełnienia braków i przywrócenia do sprawności. Nasz doradca pomoże Ci skompletować brakujące elementy. Tel. 888444998.
Aby doprecyzować wyszukiwanie, przejdź do podrzędnej kategorii.