• Nowe gaśnice

Sprzęt do badania hydrantów
Urządzenia, sprzęt do badania hydrantów, pomiaru wydajności, ciśnienia.

Sprzęt do badania hydrantów

Urządzenia do badania hydrantów, pomiaru ciśnienia i wydajności, do serwisowania okresowego. Oprogramowanie do wyliczenia wyników pomiaru i sporządzenia dokumentacji serwisowej.

Aktywne filtry