• Nowe gaśnice

Środki gaśnicze
Proszek gaśniczy do gaśnic ABC. Środki pianotwórcze do gaśnic AB, ABF.

Środki gaśnicze

Proszek gaśniczy do gaśnic typ ABC. Środki pianotwórcze do gaśnic AB, ABF.
Środki do czyszczenia powierzchni zaolejonych. Sorbenty do zbierania zanieczyszczeń wycieków.

Aktywne filtry