ADR – wyposażenie do aut przewożących ładunki niebezpieczne

Zgodnie z konwencją ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych każdy pojazd przewożący tego typu ładunki musi być oznakowany specjalnymi tablicami zgodnymi z rodzajem przewożonego materiału oraz w sprzęt przeciwpożarowy, środki ochrony indywidualnej oraz akcesoria niezbędne do oznaczenia miejsca ewentualnego wypadku, kolizji czy innego zdarzenia drogowego. W naszym sklepie mamy różnego rodzaju wyposażenie związane z bezpieczeństwem auta na drodze oraz pozwalające na odpowiednią reakcję w razie awarii czy kolizji. Oferujemy gotowe zestawy ADR ze zgodnym z wymogami wyposażeniem oraz tablice służące do oznaczania pojazdów według zasad ADR. Mamy także szeroki wybór akcesoriów przydanych w każdym aucie i warsztacie.

Przewóz ładunków niebezpiecznych – konwencja ADR

Przewóz ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym stwarza liczne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla środowiska naturalnego. Ustalenia konwencji ADR o transporcie materiałów niebezpiecznych, a szczególnie zasady zawarte w załącznikach do tej umowy pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa przy przejazdach samochodów z substancjami wybuchowymi, żrącymi, trującymi czy łatwopalnymi. Dzięki właściwemu oznaczeniu ładunku w razie wypadku czy kolizji odpowiednie służby są w stanie błyskawicznie reagować, a za sprawą środków ochrony osobistej kierowca nie jest bezpośrednio narażony na kontakt z niebezpiecznym towarem.

Wyposażenie przeciwpożarowe ADR

Samochody przewożące substancje niebezpieczne muszą mieć odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe ADR. Dla aut o masie poniżej 3,5 tony będą to przynajmniej dwie gaśnice A, B, C o pojemności 2 kg. W przypadku samochodów o masie od 3,5 do 7,5 tony będzie to przynajmniej 1 gaśnica 2 kg oraz 1 gaśnica 6 kg. Dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony wymagane są przynajmniej 2 gaśnice 6 kg. Gaśnice będące na wyposażeniu samochodu mają zastosowanie wyłącznie do pożarów silnika czy kabiny samego auta, nie służą gaszeniu ładunku.

Wyposażenie awaryjne ADR oraz środki ochrony indywidualnej

Samochód wykorzystywany do przewozu ładunków niebezpiecznych w myśl konwencji powinien mieć odpowiednie wyposażenie awaryjne ADR, oraz środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju przewożonej substancji. Wspólnymi elementami dla wszystkich aut z tego rodzaju materiałami są, w myśl przepisów, przynajmniej jeden klin do podkładania pod koło; dwa znaki ostrzegawcze służące oznaczeniu miejsca awarii, np. dwa pachołki czy trójkąty odblaskowe lub pomarańczowe lampy błyskowe niezasilane bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu; kamizelki odblaskowe oraz nieiskrzące latarki dla wszystkich pracowników podróżujących pojazdem. W zależności od tego, jakie materiały są przewożone, przepisy wymagają obecności różnych środków ochrony indywidualnej, np. obuwia ochronnego, okularów ochronnych, rękawic, maski z pochłaniaczem, urządzenia do płukania oczu. Może też wystąpić konieczność posiadania w pojeździe sprzętu umożliwiającego wykonanie prac i czynności związanych z niewielkimi wyciekami czy rozsypaniem się substancji.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć