BHP na budowie

Przestrzeganie zasad BHP na budowie jest szczególnie ważne, ponieważ są to miejsca, gdzie zachodzi najwięcej niebezpiecznych nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków przy pracy. Zgodnie z przepisami na terenie budowy powinny być umieszczane tablice ostrzegawcze informujące o występujących tam zagrożeniach, a sama budowa oznaczona tablicą informacyjną o ściśle określonej zawartości i wyglądzie. W ofercie sklepu fireshop.pl mamy duży wybór różnych tablic ostrzegawczych, a także akcesoriów pozwalających na zabezpieczanie terenu, m.in. pachołki, różnego rodzaju bariery, taśmy ostrzegawcze czerwono-żółte i czerwono-białe oraz tabliczki do umieszczenia na bramach. Wszystkie produkty są wykonane z materiałów najlepszej jakości, trwałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Bezpieczeństwo na budowie - tablice ostrzegawcze

Tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie budowy są szczegółowo opisane w prawie budowlanym oraz odpowiednich rozporządzeniach, ze względu na duże zagrożenie wypadkami przy pracy i innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi. W celu zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom na terenie budowy powinny być rozmieszczone odpowiednie tablice ostrzegawcze informujące o istniejących niebezpieczeństwach. Miejsca te są dokładnie opisane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Np. § 9 ust. 1 nakazuje umieszczenie tablic ostrzegawczych wokół terenu budowy, zaś § 25 ust. 1 wspomina o konieczności umieszczenia tablic ostrzegawczych w razie przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych. Lekceważenie obowiązków umieszczania tablic ostrzegawczych przy prowadzeniu różnego rodzaju prac budowlanych może prowadzić do ukarania osób odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad BHP przez Państwową Inspekcję Pracy oraz niepotrzebnie narażać pracowników na niebezpieczeństwo.

Tablica informacyjna

Każda budowa musi być wyposażona w specjalną tablicę informacyjną, tzw. tablicę inwestorską, które spełnia wymogi opisane w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 963). Tablica ta musi być prostokątem o wymiarach 90 × 70, z czarnymi napisami o wysokości liter co najmniej 4 cm umieszczonymi na czarnym tle. Powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i trwale zamocowana w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej na wysokości pozwalającej na jej odczytanie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć