Znaki ewakuacyjne, znaki podświetlane, lampy ewakuacyjne, oprawy oświetleniowe.

Elementy ułatwiające opuszczenie budynku, takie jak znaki ewakuacyjne czy oprawy, lampy ewakuacyjne, są nieodzowne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w razie zagrożenia pożarowego, chemicznego, wybuchem gazu, pojawienia się ryzyka katastrofy budowlanej czy w związku z podejrzeniem ataku terrorystycznego. Wszystkie tego typu zdarzenia wiążą się nie tylko z niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń z powodu działania czynników zewnętrznych, jak zadymienie czy wysoka temperatura, ale także z pojawieniem się potężnego stresem mogącego wpływać na percepcję i ocenę sytuacji przez ludzi znajdujących się w stanie zagrożenia. Wszystkie oznaczenia wskazujące kierunki ewakuacji muszą więc w związku z tym być bardzo dobrze widoczne i łatwe do zrozumienia. Znaki ewakuacyjne dostępne w ofercie sklepu fireshop.pl są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, mają niezbędne dopuszczenia, są znakomicie widoczne i czytelne w każdej sytuacji.

Podstawy prawne obowiązku umieszczania znaków ewakuacyjnych

Prawidłowo rozmieszczone znaki ewakuacyjne to obok dobrze sporządzonego planu ewakuacyjnego oraz regularnie przeprowadzanych próbnych ewakuacji najważniejszy element zapewniający bezpieczeństwo ludzi w razie potrzeby opuszczenia budynku spowodowanego pojawieniem się jakiegokolwiek zagrożenia. Konieczność oznaczenia dróg ewakuacyjnych wynika bezpośrednio z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2002, Nr 147, poz.1229, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006, Nr 80, poz. 563). Znaki ewakuacyjne powinny być wykonane według PN-92/N-01256/02 lub PN-EN ISO 7010:2012 oraz posiadać dopuszczenie CNBOP. Szczegóły umieszczania znaków ewakuacyjnych reguluje PN-N-01256-5:1998.

Podstawowe zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne powinny być dobrze widoczne także w razie przerwy w dostawie prądu, awarii oświetlenia czy wystąpienia zadymienia. W związku z tym powinny być wykonywane z materiałów zapewniających fosforescencję (emitowanie światła po uprzednim naświetleniu) utrzymującą się przez minimum 2 godziny od zaniku oświetlenia lub podświetlane. Oznaczenia podświetlane powinny być stosowane tam, gdzie pomieszczenia nie są oświetlane światłem dziennym czy sztucznym i zjawisko fosforescencji nie może zachodzić. Znaki ewakuacyjne umieszcza się na wysokości 150 cm od podłoża wzdłuż drogi ewakuacyjnej lub nad nią na wysokości 200 cm, prostopadle do kierunku, w jakim przebiega droga ewakuacyjna. Szczegółowe zasady rozmieszczania poszczególnych oznaczeń określa norma PN-N-01256-5.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć