Apteczki i wyposażenie punktów pierwszej pomocy

Każdy zakład pracy musi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, być wyposażony w środki do udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczyć i przeszkolić osoby odpowiedzialne za ich prawidłowe używanie. Punkt pierwszej pomocy powinien być wyposażony w apteczkę, zawierającą środki opatrunkowe i niezbędne akcesoria oraz być oznaczony wyraźnymi i widocznymi znakami. Powinna się w nim znajdować także specjalna instrukcja, opisująca sposoby postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo duży wybór apteczek zgodnych z normami DIN, przenośnych zestawów do udzielania pierwszej pomocy, a także wymiennych wkładów do apteczek oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy i oznaczeń dla punktów pierwszej pomocy. Mamy także szafki przeznaczone do przechowywania wyposażenia i materiałów opatrunkowych oraz defibrylatory stosowane przy migotaniu komór i tachykardii komorowej.

Pierwsza pomoc na terenie zakładu pracy

Organizacja systemu pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy należy do obowiązków pracodawcy. System taki powinien składać się z punktów pierwszej pomocy medycznej, zlokalizowanych w miejscach, gdzie prowadzone są prace, z którymi wiąże się wysokie ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia. Będą to w szczególności wydzielanie się par, gazów lub pyłów substancji niebezpiecznych ze względu na silne działanie toksyczne. W pozostałych miejscach powinny się znajdować dobrze oznakowane i dostępne apteczki. Przepisy nie regulują liczby koniecznych punktów pomocy ani dostępnych apteczek – powinna być ona ustalona przez pracodawcę po ocenie występujących w zakładzie pracy zagrożeń. Pracodawca powinien też wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, w zależności od stopnia występujących ryzyk i wielkości przedsiębiorstwa może to być od 1 ratownika na cały zakład aż do 1 ratownika na każde 50 zatrudnionych osób.

Apteczki i ich wyposażenie

Obowiązujące przepisy nie regulują liczby, typu ani niezbędnego wyposażenia apteczek – szczegółowe rozwiązanie tej kwestii pozostawiono pracodawcy. Rozsądnym wydaje się więc korzystanie z norm i doświadczeń niemieckich. Według niemieckiej normy DIN apteczka przeznaczona do małych zakładów pracy powinna posiadać wyposażenie według normy DIN 13157. Większe, zawierające podwójną ilość środków są apteczki według normy DIN 13169, które są przeznaczone dla zakładów zatrudniających większą liczbę pracowników. Do kompletowania niezbędnego wyposażenia można też wykorzystać przenośne zestawy pierwszej pomocy, które są podzielone na typy, zależnie od liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Typ A jest dedykowany do firm małych, typ B można zastosować w razie zatrudniania od 5 do 50 osób, zaś typ C w przypadku większej liczby pracowników. Kompletując zawartość firmowej apteczki, trzeba pamiętać o tym, że nie mogą się w niej znajdować żadne leki, o ile pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy na terenie przedsiębiorstwa nie ma odpowiednich uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, tj. nie jest lekarzem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym.

Punkty pierwszej pomocy

Punkty pierwszej pomocy zlokalizowane na terenie zakładu pracy, podobnie jak apteczki, powinny być oznaczone odpowiednimi, dobrze widocznymi znakami i/lub napisami. Powinny się w nich znaleźć także instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia, np. płuczki do oczu. Mogą być w nich także dostępne defibrylatory, które mogą okazać się pomocne w razie wystąpienia migotania komór czy tachykardii komorowej.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć