Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe zawdzięczają swoją nazwę używanemu w nich czynnikowi gaśniczemu – dwutlenkowi węgla – który po uruchomieniu gaśnicy opuszcza ją, zestalając się w formie tzw. suchego lodu, substancji przypominającej swym wyglądem śnieg. Gaśnice wykorzystujące CO2 mogą być używane do gaszenia substancji z grupy B (ciecze, np. produkty z ropą naftową i ich pochodne, farby, rozpuszczalniki oraz ciała stałe mogące ulec stopieniu, przede wszystkim tworzywa sztuczne różnego rodzaju, w tym np. polietylen) oraz C (gazy, w tym używany w domach gaz ziemny, czy często używany w butlach propan, butan i ich mieszanki), a także E (urządzeń znajdujących się pod napięciem). W ofercie naszego sklepu znajdują się gaśnice śniegowe o różnych pojemnościach, w tym gaśnice przewoźne, które są montowane na podwoziu ułatwiającym transport.

Gaśnice śniegowe - CO2 jako skuteczny środek gaśniczy

Dwutlenek węgla (CO2) stosowany w gaśnicach śniegowych jako środek gaśniczy jest niezwykle skuteczny w gaszeniu pożarów. CO2 jest gazem obojętnym, nie bierze udziału w zachodzących podczas pożarów reakcjach chemicznych, a jego rozpad następuje dopiero w temperaturze przekraczającej 1000°C. Przy normalnym ciśnieniu dwutlenek węgla jest gęstszy i zarazem cięższy od powietrza, ma więc tendencję do opadania niżej. W gaśnicach śniegowych CO2 jest magazynowane w zbiornikach pod ciśnieniem w stanie skroplonym. Uwolnienie dwutlenku węgla powoduje zajście przemiany adiabatycznej, podczas której zachodzi rozprężenie gazu i zmienia się jego temperatura. Ze względu na to, że podczas przemiany adiabatycznej nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem, zwiększeniu objętości i spadkowi ciśnienia towarzyszy znaczne ochłodzenie gazu, który przechodzi w stan stały i tworzy suchy lód o temperaturze -78°C. Dwutlenek węgla w tej postaci tworzy warstwę, która pokrywa objętą ogniem powierzchnię i odcina dostęp tlenu do płonącego materiału, prowadząc do zatrzymania spalania. Dodatkowo uwalniany z gaśnicy śniegowej gaz wytwarza podmuch tłumiący płomienie. Ze względu na swoją niską temperaturę wydostające się z gaśnicy CO2 chłodzi palącą się substancję.

Zalety i ograniczenia gaśnic śniegowych

Użycie gaśnic śniegowych niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala na szybkie i skuteczne gaszenie pożaru dzięki specyfice dwutlenku węgla, który, ze względu na to, że nie przewodzi prądu elektrycznego, znakomicie sprawdza się w gaszeniu urządzeń znajdujących się pod dużym napięciem. Znacznie zmniejsza straty związane z akcją gaśniczą, nie uszkadzając dodatkowo gaszonych przedmiotów, co istotne w przypadku zabytków i dóbr kultury. Dzięki tworzeniu warstwy powierzchniowej na gaszonym materiale bardzo dobrze nadaje się do użytku w razie pożarów cieczy. Dwutlenek węgla w postaci suchego lodu ulega sublimacji, czyli przejściu w stan gazowy, w związku z czym miejsce pożaru nie wymaga dodatkowego sprzątania. Największym ograniczeniem stosowania CO2 w akcjach gaśniczych jest to, że jego niska temperatura (-78°C) wyklucza stosowanie go do bezpośredniego ratowania ludzi z bliskiej odległości. Człowiek, który będzie miał bezpośredni kontakt z wydobywającym się z gaśnicy strumieniem może ulec poważnym odmrożeniom. Przy używaniu gaśnicy śniegowej trzeba więc zachować ostrożność i nie wolno kierować jej wylotu w stronę przebywających w pobliżu ludzi.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć