Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne

Hydranty są kluczowymi elementami systemów przeciwpożarowych montowanych w budynkach w oparciu o istniejącą instalację wodociągową. Muszą zapewniać odpowiedni przepływ wody i pokrywać swoim zasięgiem całą powierzchnię budynku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami hydranty wewnętrzne występują w trzech rodzajach: hydranty DN 25, DN 33 oraz DN 52. Różnią się one między sobą średnicą instalacji dostarczającej wodę, średnicą wykorzystywanych węży oraz innymi wymaganiami dotyczącymi minimalnego przepływu wody i ciśnienia. W ofercie naszego sklepu są hydranty DN 23, DN 33 oraz DN 52, dostępne w różnych wersjach, m.in. jako hydranty wysuwane, z dodatkową gaśnicą czy bębnowe. Proponujemy także wiele elementów uzupełniających i akcesoriów, m.in. wyposażenie hydrantów – węże, stojaki hydrantowe, zawory, prądownice. W sprzedaży znajdują się też akcesoria do zwijania i przechowywania węży oraz oznaczenia wodociągowe, szybki i zamki z kluczykami, szafki i instrukcje. Mamy ponadto zgodne z normami oznaczenia hydrantów oraz oznaczenia wodociągowe.

Hydranty wewnętrzne jako element stałego wyposażenia przeciwpożarowego

Hydranty wewnętrzne są stałymi urządzeniami gaśniczymi montowanymi w budynkach, które mogą być wykorzystywane do gaszenia pożarów typu A. System hydrantów jest budowany w oparciu o istniejącą w obiekcie instalację wodociągową, przy uwzględnianiu wymogów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności odpowiedniego ciśnienia wody i poziomu przepływu. Kwestie związane z montowaniem hydrantów w budynkach reguluje Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz odpowiednie normy.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne występują w trzech rodzajach, różniąc się od siebie średnicą instalacji wodociągowej dostarczającej do nich wodę oraz ciśnieniem. Nazwy poszczególnych rodzajów hydrantów są związane ze średnicą stosowanych w nich węży: hydranty 25, 33 oraz 52. Żeby przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej było możliwe, instalacja musi zapewnić przepływ wody na określonym poziomie 1,0 dm3/s dla hydrantów DN25, 1,5 dm3/s dla hydrantów ND33 oraz 2,5 dm3/s dla hydrantów DN52. Zróżnicowanie przepływu wiąże się z różnymi zadaniami wynikającymi z miejsca, w których instaluje się hydranty określonego rodzaju.

Zasady rozmieszczania hydrantów wewnętrznych

Hydranty 25 są przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach czy hotelach, czyli budynkach klasyfikowanych do różnych kategorii ZL. Hydranty 33 montuje się w garażach wielostanowiskowych oraz wielokondygnacyjnych. Hydranty 52 są zaś stosowane w budynkach produkcyjnych i magazynowych. Hydranty wewnętrzne są instalowane w miejscach łatwo dostępnych – wejściach do budynku, klatkach schodowych na każdej kondygnacji, w ciągach komunikacyjnych oraz przy wyjściach ewakuacyjnych. Hydranty przeciwpożarowe muszą być usytuowane w obiekcie w taki sposób, by pokrywać swoim zasięgiem działania całą powierzchnię budynku.

Budowa hydrantu wewnętrznego

Każdy hydrant wewnętrzny zawiera w sobie podobne elementy umożliwiające sprawne prowadzenie akcji gaśniczej. Urządzenie jest umieszczone w specjalnej szafce hydrantowej, oznaczonej specjalnym znakiem. Wewnątrz szafki znajduje się zawór kontrolujący przepływ wody oraz wąż. W przypadku hydrantów 25 i 33 będzie to wąż półsztywny nawinięty na bęben, zaś w hydrantach 52 będzie to wąż płasko składany. Niezależnie od typu wąż jest zakończony prądownicą umożliwiającą dobór strumienia wody i kierowanie go na źródło ognia.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć