Serwis gaśnic i urządzeń ppoż., legalizacja, naprawa i przegląd gaśnic

Sprawne działanie urządzeń przeciwpożarowych wymaga prowadzenia regularnego serwisu gaśnic, hydrantów czy innych urządzeń gaśniczych. W ramach tych działań należy dokonywać zarówno legalizacji gaśnic, jak i napraw czy przeglądów gaśnic lub hydrantów w terminach i w sposób przewidziany stosownymi przepisami.

Sklep Fireshop.pl proponuje duży wybór urządzeń i narzędzi do prowadzenia serwisu gaśnic. Znajdą tu Państwo również wszelkie niezbędne narzędzia i części do gaśnic, do wykonywania naprawy gaśnic, hydrantów i przenośnych urządzeń gaśniczych, w tym również do przeprowadzania prób szczelności węży hydrantowych oraz środki gaśnicze do gaśnic pianowych, proszkowych.

Przeglądy gaśnic i urządzeń gaśniczych

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przegląd techniczny i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych muszą być wykonywane według zasad zawartych w normach dotyczących określonego rodzaju urządzeń. Czynności te powinny być jednak przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku przez osobę posiadającą odpowiednie uprawniania. Należy wykonywać przegląd gaśnic przenośnych i przewoźnych, stałych i półstałych instalacji gaśniczych, w tym hydrantów wewnętrznych, elementów systemów sygnalizacji ppoż., a także systemów oddymiających i drzwi przeciwpożarowych. W ramach przeglądu i serwisu gaśnic oraz pozostałych urządzeń dokonuje się również m.in. sprawdzenia prędkości przepływu oraz ciśnienia w przypadku hydrantów wewnętrznych, szczelności węży hydrantowych czy aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w terminach przewidzianych dla tego typu czynności. Naprawy gaśnic czy pozostałego sprzętu prowadzone w razie wykrycia nieprawidłowości lub usterek mogą polegać np. na wymianie środka gaśniczego, wymianie zaworów czy nanometrów.

Legalizacja gaśnic

Legalizacja gaśnic, podobnie jak innych zbiorników ciśnieniowych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), jest dokonywana przez Urząd Dozoru Technicznego. Gaśnice o pojemności mniejszej niż 6 litrów są objęte dozorem uproszczonym, w ramach którego nie przeprowadza się dodatkowych badan legalizacyjnych. Legalizację gaśnic typu śniegowego przeprowadza się raz na 10 lat. Przeglądy mogą być przeprowadzane z inną częstotliwością, jeśli wynika to z zaleceń producenta danej gaśnicy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć