Impregnat ogniooch konst. drew Wood Protector 1 kg - Sklep Fireshop.pl

Impregnat ogniooch konst. drew Wood Protector 1 kg
  • Impregnat ogniooch konst. drew Wood Protector 1 kg
054020

Impregnat ogniooch konst. drew Wood Protector 1 kg

27,06 zł
22,00 zł netto
Brutto
Ilość

Przeznaczenie
 

Do wgłębnej i powierzchniowej (kapiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem, jak i narażonego na wymywanie, przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom, a podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

Sposób użycia
 

Przygotować roztwór 10% (5 kg środka rozpuścić w 45 l wody). Nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2-krotne) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%.Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min przed każdym kolejnym użyciem.

Zużycie
 

- 40 g/m2 powierzchni drewna niezadaszonego.
- 30 g/m2 powierzchni drewna zadaszonego.

Skład
 

Triazole, aminy, propikonazol.

Właściwości fizykochemiczne
 

Postać – ciecz o barwie wg specyfikacji (bezbarwny, brązowy, zielony).
pH (20% roztwór) – 8 - 9.
Gęstość – 1,007 g/cm3.

Barwienie
 

Dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno, zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.

Warunki BHP
 

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S2 Chronić przed dziećmi.
S23 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
S26 Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S56 Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zawiera propikonazol.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie i transport
 

Przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych.

Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu.

Termin ważności
 

3 lata od daty produkcji.

Atesty
 

Pozwolenie nr 1896/04 na obrót produktem biobójczym.

Posiada Krajową Deklaracjaę Zgodności nr D5/2005 z dnia 01.08.2006 r , , którya spełnia wymagania okreslone w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6373/2004 + Aneks 1 ważnej do 31.05.2009 r.

Zadzwoń, zapytaj doradcę tel. 888444998Nowy produkt

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć