Polecane produkty

IP0001EN

Instrukcja PPOZ alarmowa i postępowania FS EN

Instrukcja w języku angielskim.

9,72 zł
7,90 zł netto
Brutto
Ilość

Instrukcja przeciwpożarowa alarmowania i postępowania na wypadek pożaru niezbędna do prawidłowego, zdodnego z przepisami działania na wypadek powstania pożaru. Instrukcja p.poż określa Kto, kiedy i w jakiej kolejności powinien podjąć określone działania w celu prawidłowego zaalarmowania innych osób o zagrożeniu, powiadomienia służb strazy pożarnej, policji, pogotowia oraz przeprowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji z zagrożonego rejonu. Najwiekszym atutem tej instrikcji jest przedstawienie treści instrukcji za pomocą ikon, obraków i dodatkowo treści. pozwala na na szybkie zapoznanie się z teścią , szybsze i łatwiejsze zrozumienie i łatwe zapamiętanie. Krok po kroku prowadzi i objaśnia kolejne etapy działań. Instrukcja może służyć również do jako materiał szkoleniowy podczas obowiązkowego przeszkolenia pracownika.  Po zapoznaniu się z instrukcjami pracownik powinien potwierdzić w formie oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją (podpis na odwrocie ksera insrukcji) . Takie działanie pozwala pracodawcy dopełnić obowiązkek przeszkolenia pracownika w zakresie ochrony p.poż.

Do tej instrukcji uzupełnienim jest instrukcjia ogólna przeciwpożarowa - o zasadach postępowania, obowiązkach w obiekcie, aby nie dopuścić do powstania pożaru. IP0002

Wykonana na płycie PCV 0,5mm w formacie 350x250 mm.
Montowana do ściany lub innego podłoża na przylepce dwustronnie klejące (12x15 mm białe) dołączne na arkuszach po 6 kostek na jedną instrukcję.

Niniejsza instrukcja jest opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, pozycja. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, pozycja. 353) oraz z 4.1 pkt. 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz.719) § 4. 1.1, § 6.1.1.
opracownia Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Pawel Badowski 

Nowy produkt
191 Przedmioty

Produkty z tej samej kategorii (16)