Czujka - Optyczna czujka dymu z wyjściem przekaź.
 • Czujka - Optyczna czujka dymu z wyjściem przekaź.
092133

Czujka - Optyczna czujka dymu z wyjściem przekaź.

92,25 zł

75,00 zł netto
Ilość

SPD-3.2

Czujka z wyjściem przekaźnikowym przeznaczona do współpracy z centralą pożarową lub włamaniowo-pożarową przez linię dozorową 4-przewodową

PODSTAWOWE CECHY CZUJEK

 • - działają z wykorzystaniem światła rozproszonego
 • - konwencjonalne (nieadresowalne)
 • - odłączalne
 • - posiadają Certyfikat Zgodności EC nr 1438/CPD/0077 wydany przez CNBOP w Jozefowie potwierdzający zgodność czujek z wymaganiami normy PN-EN 54-7

PRZEZNACZENIE

 • - Pożarowa optyczna, punktowa czujka dymu SPD-3.1M jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu towarzyszącego powstawaniu pożarów w zamkniętych pomieszczeniach różnorodnych budynków i budowli i przekazywania sygnału do współpracującej centrali pożarowej.
 • - Czujka jest przewidziana do nieprzerwanej, całodobowej pracy.
 • - Czujka SPD-3.1M została przewidziana do współpracy z centralami pożarowymi lub włamaniowo-pożarowymi poprzez linię dozorową dwuprzewodową stałoprądową z nominalnym napięciem zasilania 12V lub 24V.
 • - Czujka SPD-3.2 została przewidziana do współpracy z centralami pożarowymi lub włamaniowo-pożarowymi poprzez linię dozorową czteroprzewodową stałoprądową z nominalnym napięciem zasilania 12V.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania czujki opiera się na kontroli gęstości optycznej środowiska. Czujka stanowi konstrukcję złożoną z właściwej czujki oraz gniazda. Czujka łączy się z gniazdem za pośrednictwem czterostykowego złącza. W plastikowym korpusie czujki umieszczony jest system optyczny oraz elektroniczny blok obróbki sygnałów i sterowania sygnalizacją stanu. Przy braku dymu w obszarze pomiarowym systemu optycznego, czujka, podłączona do centrali będzie się znajdować w trybie czuwania, o czym świadczą periodyczne błyski czerwonego sygnalizatora optycznego. Przy pojawieniu się dymu w obszarze pomiarowym systemu optycznego czujki układ elektroniczny formuje sygnał „POŻAR” jako skokową zmianę rezystancji wewnętrznej, co powoduje wzrost prądu w linii dozorowej. W trybie „POŻAR” czerwony sygnalizator optyczny świeci światłem ciągłym. Powrót czujek do stanu czuwania (reset) następuje po odłączeniu zasilania na czas co najmniej 3 s i ponownym włączeniu. Dla zabezpieczenia układu optycznego czujki przed zabrudzeniem podczas transportu i prac montażowych na korpus czujki należy nałożyć kołpak ochronny.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Czujka nie stanowi źródła niebezpieczeństwa dla ludzi i chronionych dóbr materialnych (również w sytuacjach awaryjnych). Konstrukcja czujki zapewnia jej bezpieczeństwo pożarowe podczas eksploatacji. Konstrukcja czujki spełnia wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 54-7 Przy montażu lub zdejmowaniu czujek należy zachować reguły prowadzenia prac na wysokości.

ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ
Przy projektowaniu rozmieszczenia i eksploatacji czujek należy kierować się obowiązującymi dokumentami normatywnymi.


Do rozmieszczenia czujek należy wybierać miejsca, w których są zapewnione:

 • - minimalne wibracje konstrukcji budowlanych;
 • - minimalne oświetlenie;
 • - maksymalne oddalenie od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (okablowanie itp.), promieniowania podczerwonego (urządzenia cieplne);
 • - wykluczone padanie wody na korpus lub podciekanie od strony rozetki;
 • - brak gazów, par i aerozoli zdolnych do powodowania korozji.

 

Czujki są łączone do linii dozorowej za pośrednictwem gniazd. Gniazda mocuje się w miejscach instalacji czujek za pomocą dwóch kołków rozporowych O6x25mm i dwóch wkrętów samogwintujących O3x30mm. Odległość między środkami otworów – 70±0,2 mm. Do jednego zacisku śrubowego gniazda można podłączyć do dwóch przewodów o przekroju od 0,2 do 1,5 mm2 każdy. Podczas prowadzenia prac remontowych powinna być zapewniona ochrona czujki przed kontaktem z materiałami budowlanymi (farba, pył cementowy itp). W tym celu na każdej z czujek umieszcza się kołpak ochronny (wchodzi w komplet dostawy). Zdjęcie kołpaka powinno nastąpić przed rozpoczęciem eksploatacji czujki.

 

PRZYGOTOWANIE WYROBU DO PRACY

Po otrzymaniu czujek należy otworzyć opakowanie i sprawdzić kompletność.

UWAGA: Jeśli czujki przed rozpakowaniem znajdowały się w warunkach temperatur ujemnych, należy przetrzymać je w temperaturze pokojowej co najmniej 4 godz.

Sprawdzenie czujek:

 • - Podłączyć czujkę do źródła napięcia od 20 do 30V o obciążalności co najmniej 50mA, przy czym „plus” podłączyć do zacisku „2” przez rezystor 1k? ±5% ograniczający prąd, a „minus” - do zacisku „3”.
 • - Włączyć źródło zasilania, zdjąć kołpak ochronny i po czasie co najmniej 10s wprowadzić w otwór kontrolny w pokrywie czujki próbnik (plastikowy lub metalowy pręt O1-1,2 mm długości 4-5 cm) i jednocześnie włączyć stoper.
 • - W chwili włączenia się sygnalizatora optycznego czujki zatrzymać stoper i określić czas zadziałania (inercję), który powinien być nie dłuższy niż 10 s.
 • - Przełączenie czujki do stanu czuwania uzyskuje się przez wyłączenie zasilania na czas co najmniej 3s.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA

Podczas obsługi systemu sygnalizacji pożarowej należy regularnie, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy przedmuchiwać czujki powietrzem przez otwory dla dymu. Przedmuchiwanie należy przeprowadzić ze wszystkich stron i powinno trwać ok. 1 min. Należy zastosować odkurzacz lub kompresor z ciśnieniem 0,5÷3 kG/cm2. Po przeprowadzonej obsłudze technicznej czujki powinny zostać sprawdzone. Jeśli czujka zastała zdjęta z gniazda, to sprawdzenie sprawności przeprowadza się zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „przygotowanie wyrobu do pracy”. Sprawdzenie czujki w systemie sygnalizacji pożarowej przeprowadza się przez wprowadzenie pręta próbnika w otwór w pokrywie czujki i sprawdzenie, czy zapala się sygnalizator optyczny czujki oraz czy jest formowany sygnał „POŻAR” do centrali.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transport czujek w opakowaniu grupowym może odbywać się wszystkimi rodzajami transportu lądowego i powietrznego. Rozmieszczenie i mocowanie w środkach transportu opakowań z czujkami powinno zabezpieczać ich stabilne położenie, wykluczać przemieszczenie skrzyń i ich uderzenia o siebie, bądź o ściany środka transportu.

Nowy produkt

Produkty z tej samej kategorii:

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć