Znaki ppoż., instrukcje ogólne, dla sprzętu ppoż., drogi pożarowe

Znaki ppoż., instrukcje postępowania na wypadek pożaru

Znaki ppoż., instrukcje postępowania w wypadku pożaru oraz używania sprzętu gaśniczego pomagają w sprawnym przeprowadzeniu akcji gaśniczej. Wskazują miejsca rozmieszczenia urządzeń gaśniczych, dróg pożarowych oraz instruują, w jaki sposób należy postępować w przypadku pożaru i jak bezpiecznie i skutecznie wykorzystać znajdujący się w budynku sprzęt przeciwpożarowy. Według obowiązujących przepisów znaki ppoż. zgodne z odpowiednimi normami i dopuszczone do użytku przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) powinny być umieszczone w budynkach przez ich właścicieli, zarządców lub użytkowników. W ofercie naszego sklepu znajdują się znaki ppoż. oraz instrukcje przeciwpożarowe zgodne z normami polskimi PN-92/N-01256/01 oraz europejskimi PN-EN ISO 7010:2012 posiadające dopuszczenie CNBOP.

Znaki ppoż. – obowiązek oznaczania miejsc i urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową

Konieczność umieszczania znaków ppoż. oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wynika z treści ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z zawartymi w tych aktach prawnych przepisami właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków mają obowiązek oznakowania m.in. miejsc, w których są umieszczone urządzenia ochrony przeciwpożarowej (w tym gaśnice i koce gaśnicze), a także hydrantów przeciwpożarowych, głównych wyłączników prądu czy zaworów gazowych. Oznaczone muszą być także drogi pożarowe, drzwi przeciwpożarowe czy drabiny.

Wymagania, jakim muszą odpowiadać znaki ppoż.

Wymagania dotyczące wyglądu i sposobu wykonania tabliczek ze znakami ppoż. są ściśle określone. Jest to spowodowane tym, że muszą one być doskonale widoczne nie tylko przy codziennej eksploatacji budynku, co pozwala przebywającym w nim osobom poznać lokalizację sprzętu i zabezpieczeń ppoż., ale przede wszystkim w sytuacji zagrożenia, przy możliwym zadymieniu oraz podwyższonej temperaturze. Specyfikacja warunków, którym muszą odpowiadać znaki ppoż. znajduje się w normie polskiej PN-92/N-01256/01, która wprawdzie została wycofana z użytku, ale wszystkie znaki wykonane według niej mogą być używane zgodnie z posiadanymi dopuszczeniami CNBOP oraz w normie europejskiej PN-EN ISO 7010:2012. Zaletą stosowania normy europejskiej jest to, że umieszczone na znakach, które są według niej wykonane, piktogramy są jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Znaki te będą więc lepiej rozpoznawane przez osoby pochodzące spoza Polski.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć