Serwis gaśnic i urządzeń ppoż., legalizacja, naprawa i przegląd gaśnic

Sprawne działanie urządzeń przeciwpożarowych wymaga prowadzenia regularnego serwisu gaśnic, hydrantów czy innych urządzeń gaśniczych. W ramach tych działań należy dokonywać zarówno legalizacji zbiorników gaśnic, jak i napraw czy przeglądów gaśnic lub hydrantów w terminach i w sposób przewidziany stosownymi przepisami. Sklep fireshop.pl proponuje duży wybór urządzeń i narzędzi do prowadzenia serwisu gaśnic – wykonywania przeglądów i napraw gaśnic. Mamy także części zamienne do gaśnic, hydrantów i przenośnych urządzeń gaśniczych. Oferujemy wyposażenie potrzebne do serwisu hydrantów: badania prędkości przepływu i mierzenia ciśnienia. W naszym sklepie znajdą też Państwo akcesoria i urządzenia niezbędne do przeprowadzania prób szczelności węży hydrantowych, a także kontrolki do potwierdzania przeprowadzonych badań, plomby oraz oznakowania gaśnic i urządzeń gaśniczych stałych i przenośnych. W naszym asortymencie znajdują się ponadto środki gaśnicze: proszki gaśnicze oraz środki pianotwórcze od sprawdzonych producentów w opakowaniach różnej objętości. Sprzedajemy też butle gazowe oraz osprzęt do nich, m.in. zawory czy reduktory.

Przeglądy gaśnic i urządzeń gaśniczych

Na podstawie obowiązującego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przegląd techniczny i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych muszą być wykonywane według zasad zawartych w normach dotyczących określonego rodzaju urządzeń. Czynności te powinny być jednak wykonywane nie rzadziej niż raz w roku przez osobę posiadającą odpowiednie uprawniania. Przeglądowi podlegają gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, w tym hydranty wewnętrzne, elementy systemów sygnalizacji ppoż. a także systemy oddymiające i drzwi przeciwpożarowe. W ramach przeglądu i serwisu gaśnic oraz pozostałych urządzeń dokonuje się również m.in. sprawdzenia prędkości przepływu, oraz ciśnienia w przypadku hydrantów wewnętrznych, szczelności węży hydrantowych czy aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w terminach przewidzianych dla tego typu czynności. Naprawy gaśnic czy pozostałego sprzętu prowadzone w razie wykrycia nieprawidłowości, czy usterek mogą polegać np. na wymianie środka gaśniczego, wymianie zaworów czy nanometrów.

Legalizacja gaśnic

Legalizacja gaśnic, podobnie jak innych zbiorników ciśnieniowych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), jest dokonywana przez Urząd Dozoru Technicznego. Gaśnice o pojemności mniejszej niż 6 litrów są objęte dozorem uproszczonym, w ramach którego nie przeprowadza się dodatkowych badan legalizacyjnych. W przypadku gaśnic pianowych o pojemności większej niż 6 litrów, których zbiornik nie jest wyposażony we wkładkę antykorozyjną, badanie legalizacyjne przeprowadza się co 3 lata, a przypadku pozostałych gaśnic pianowych, proszkowych czy halonowych co 5 lat. Badanie legalizacyjne gaśnic śniegowych przeprowadza się raz na 10 lat. Przeglądy mogą być przeprowadzane z inną częstotliwością, jeśli wynika to z zaleceń producenta danej gaśnicy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć